Açılış Bilançosu

(Opening balance sheet) Faaliyet halin­deki bir işletmenin yeni bir hesap döne­mi eşiğindeki veya yeni kurulan bir fir­manın kuruluştaki durumunu yansıtır. Faaliyet halindeki firmaların ayrı ayrı kapanış ve açılış bilançoları düzenle­me uygulaması zamanla terk edilmiştir. Yeni uygulamada geçmiş dönemin ka­panış, yeni dönemin açılış bilançoları tek bir bilançoda gösterilmektedir.