ACP Ülkeleri

(African Caribbean and Pacific Count­ries) Afrika, Karayipler ve Pasifik ülke­lerinin temsilcileri 1975 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (Bugünkü AB) ile Lome Konvansiyonu’nu imzalamış, antlaşma 2000 yılına kadar dört kez yenilenmiştir. 2000 yılında Benin’in Cotonou kentinde bir araya gelen 79 ülkenin temsilcileri, yeni bir anlaşma imzaladı. Örgütün daimi sekreterliği ekonomik kalkınma ve insan hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır. ACP ülkelerinin ihracatlarındaki is­tikrarsızlığın bu ülkelere verdiği zararı telafi etmek için Stabex mekanizması kurulmuştur. ACP ülkelerinin, AB üyesi ülkelere yaptığı ihracatta da kolaylıklar sağlanmıştır.