Acyo

(Agio) Bankaların senetli kredi işlemleri nedeniyle müşterilerinden yaptıkları tahsilattır. Bu tahsilat, hizmete karşılık alınan komisyondan ve senedin ibrazı dolayısıyla yapılan haberleşme gider­lerinden oluşur. Geçmiş dönemlerde bu kelime madeni sikkelerin gerçek ve nominal değerleri arasındaki fark için kullanılırdı. Kelime İtalyancadaki aggio kelimesinden gelmektedir.