Acyo Faiz Teorisi

(Agio theory of interest) Faizin nedenini, insanların bugün elde edebilecekleri mal veya hizmete, gelecekte elde edebilecek­leri aynı mal ve hizmete göre daha fazla değer vermeleri ile açıklayan teoridir. Avusturyalı ekonomist Eugen Böhm- Bawerk’in 19. yüzyılda ortaya koyduğu bu teori malın veya paranın şimdiki ile gelecekteki değerleri arasında oluşan ve acyo terimi ile ifade edilen farkın faizin kaynağı olduğunu savunmuştur.