Ad Valorem Vergi

(Ad valorem tax) Gümrük vergilerinin ithal edilen malın değeri üzerinden alın­masını tanımlayan bir terimdir. Bu vergi sisteminde bütün mal çeşitlerine tek bir vergi oranı uygulanmaz. Örneğin oto­mobil ithalatında belirli bir ağırlığın üs­tündeki araçlardan, daha yüksek oranda vergi alınabilir. Aynı değerdeki kamyon ve traktörün vergi oranları farklı olabi­lir. Bu sistemde vergi geliri ithal eşyanın değerini daha iyi izlemektedir. Malın kalitesi ile fiyatı arasında ilişki bulun­duğu için bu sistem vergi adaletine daha uygundur. Bu vergi türü sayesinde yerli ürünlerin hangi oranlarda korunduğunu ve gümrük vergisinin koruyucu niteliği­ni ölçme imkânı bulunabilir.