Adaptasyon

(Adaptation) Ortama, çevreye ve çev­redeki değişime uyum gösterme yete­neğini tanımlar. Çevredeki değişikliğe, zaman içinde alınan tekil önlemler ile uyum sağlanabilir. Hızlı değişim dö­nemlerinde diğer bir yöntem de yeni­den yapılanmadır. 1993 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan Douglas North, uyum etkinliğinin (adaptive efficien­cy), şirketlerin ve ekonominin gelişme­sini sağlayan faktörlerden biri olduğu­nu belirtmiştir.