Adi Komandit Şirket

(Limitedpartnership) Şirketin borç ve yükümlülüklerinden komanditer orta­ğın koyduğu sermaye kadar (ikinci de­recede), komandite ortağın ise sınırsız (birinci derecede) sorumlu olduğu ve yönetim yetkisine de sahip bulunduğu bir şahıs şirketi türünü tanımlar.