Adi Ortaklık

(Simple partnership, ordinary part­nership) Birden çok kişinin bir araya gelerek yazılı, sözlü ya da örtük anlaş­ma ile kurduğu ortaklıktır.