Adi Senet

(Ordinary bill) Bir borç ve hak doğur­mak ya da bir borcu veya hakkı kanıt­lamak amacıyla düzenlenen, yalnızca borçlunun imzasını içeren bir değerli kâğıt türüdür.