ADR

(American Depository Receipt: ADR) Amerikan emanet sertifikası, ABD bankaları tarafından yatırımcılara kolaylık olmak üzere ve kendilerinin emanet olarak muhafaza ettikleri ya­bancı şirket hisse senetleri yerine geç­mek üzere ihraç ettikleri sahiplik bel­gesidir. Bu belgeler Amerikan doları cinsinden düzenlenmişlerdir ve ABD piyasasında menkul kıymet olarak alı­nıp satılırlar. Bu sertifikaların avantajı yönetim giderlerinin çok düşük olması ve alım-satım sırasında bir damga ver­gisinin söz konusu olmamasıdır.