Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

2006 yılında getirilen bu sistem ile yer­leşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketleri­nin düzenli olarak izlenebilmesi amaç­landı ve mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedeflendi. 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanu­nu, çalışmanın yasal dayanağını oluş­turdu. Sistemin güncelliğinin ve de­vamlılığının sağlanması görevi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) verildi. Sistem ile bir yıla ait sonuçlar sonraki yılın ocak ayı sonunda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2018’deki Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 idi.