(Network) Birbirlerine bağlı bilgisa­yarlardan ve diğer iletişim araçların­dan oluşan yapılardır. Bu yapılar ha­berleşme, bilgi ve ileti paylaşımı için kullanılmaktadır.