Ağ Ekonomisi

(Network economy) İnsanlar, araçlar ve işletmeler arasında yüksek düzeyde interaktif, gerçek zamanlı ve çok katmanlı bağlantıların dijital ortamda gerçekleşti­rilmesidir. Geleneksel ekonomik yapı ve süreçlerin “ağ” örgütlenmesi içinde fa­aliyet göstermesinin zamanla ekonomi­nin işleyişini değiştireceğine ve kalkın­mayı hızlandıracağına inanılmaktadır.