Ağır Sanayi

(Heavy industry) 1950 ile 1990 ara­sında demir-çelik, metalürji, otomotiv, makine-teçhizat, gemi inşa, rafineri ve petrokimya tesisleri için kullanılan bir terimdir.