Ağır ve Tehlikeli İşler

Heavy and dangerous jobs) İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği açısından riskli ve tehlikeli işlerdir. Bazı ağır ve tehlikeli işlerde kadınların ve çocukların çalış­tırılmasına izin verilmez. Bu tür işler­de çalışanlar için günlük veya haftalık çalışma süresi daha kısa tutulabilir, erken emeklilik imkânı getirilebilir. Bu konudaki mevzuata göre bu tür işlerde çalışanların periyodik olarak tıbbi mu­ayeneden geçirilmeleri şarttır.