Ağırlıklı Ortalama Fiyat

(Weighted average price) Menkul kıy­met borsalarında bir sonraki seansta uy­gulanacak baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden, hisse senedinin miktar ağırlıklı fiyatıdır. Hisse senedinin ağır­lıklı ortalama fiyatları hesaplanırken, fiyatı tescil edilen normal emirlerin karşılaşması sonucu değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen işlemler dik­kate alınır. Fiyatın tescil edilmesi için işlemin lot işlemi olması gerekir.