AIDA Modeli

(AIDA model) AIDA kısaltması İngiliz­cedeki attention (dikkat), interest (ilgi), desire (arzu) ve action (eylem) kelime­lerinin ilk harflerinden oluşur. AIDA tutundurma ve satış sürecini anlatır. Bu yaklaşıma göre önce alıcının dikkatini çekecek ve ilgisini uyandıracak ça­lışmalar yapılıp alıcıda edinme arzusu uyandırılması gerekir. Talebin unsur­ları oluştuktan sonra sıra tüketicinin ürünü satın almasına gelmektedir.