Aile Şirketleri Anayasası

Aile şirketlerinin bireyleri aralarındaki olası tartışmalara karşı önlem olmak üzere bir aile anayasası hazırlayabilir. Aile anayasasının yasalar tarafından belirtilmiş şekil şartları yoktur. Aile bi­reyleri Borçlar Kanunu’ndaki sözleşme serbestliğinden yararlanarak belgenin içeriğini belirleyebilir. Anayasa hazırla­nırken iyi işleyen mevcut uygulamalar kâğıda dökülür. İkinci aşamada mevcut veya çıkabileceği tahmin edilen sorun­ların çözümü için bir uzlaşma sağlanır. Aile anayasası, imzalayan aile bireyleri için bir borç sözleşmesi hükmündedir. Ancak imzalamayan aile bireyleri ve gelecek kuşaklar için bu belgenin bir bağlayıcılığı yoktur. Bu sorunun çözü­mü, aile anayasasındaki hükümleri ya­saların izin verdiği ölçülerde şirketin ana sözleşmesine koymak veya tüm or­takların imza koyacağı bir hissedarlar sözleşmesi hazırlamak olabilir.