Aile Yardımları

(Family allowances) Toplum içinde ai­lenin korunması ve nüfus artışının hız­landırılması için bazı ülkelerde uygula­nan sosyal yardım türüdür. Memurlar için her yıl belirlenen katsayılar üzerin­den hesaplanarak ödenir. Toplu iş söz­leşmelerinde genellikle sosyal yardım­lar bölümünde düzenlenen maddeler ile çeşitli koşul ve miktarlarda yapılan ödemelerden biridir.