Ajans

(Agency) Bilgi ve haber toplayarak bunları kitle iletişim araçlarına satan ku­ruluşlardır. Örnek: Anadolu Ajansı. Belirli bir sosyal veya ekonomik işlevi ve gö­revi olan resmi, yarı resmi kuruluşlara da ajans denir. Örnek: Kalkınma ajansları.