Akar

(Rent yielding property) Gelir sağlayan bina ve diğer yapılar için kullanılan Arap­ça bir terimdir. Çoğulu akarât kelimesidir. Türkçede “akaret” olarak kullanılır.