Akçe

İlk Osmanlı parasıdır ve gümüşten ke­silmiştir. Alaattin Paşa’nın kurduğu Osmanlı Para Sistemi’nde Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar “gümüş sikke standardı” uygulanmıştır. Akçe 18. yüz­yılın başına kadar dolaşımda kalmıştır. Akçenin içerdiği gümüş miktarı 15. yüz­yıl ortalarına kadar değişmedi. Daha sonra değeri sık sık değiştirilen akçe en büyük darbeyi 1584 ile 1586 arasın­da yedi. 1584’te 100 dirhemden kesilen akçe miktarı 450 iken, akçenin değe­rinin düşürülmesinden sonra 1586’da 800’e çıktı. Sonraki dönemlerde para­nın değerinin düşürülmesi devam etti. Dolaşımdan çekildiği 18. yüzyıl başında akçenin küçülen boyutları “çiy tanesi kadar hafif, badem yaprağı kadar ince” sözleri ile anlatılıyordu.