Akılcılık

(Rationality) Ekonomideki varsayım­ların bir bölümü kişilerin davranışları ile ilgilidir. Ekonomik analizlerin bir bölümünde insanların ekonomik faa­liyette bulunurken akılcı şekilde hare­ket ettiği varsayılır. Gerçek hayatta ise insanlar her zaman akılcı bir şekilde hareket etmez. Bu olguya rağmen eko­nomik analiz yapmak ve bir ekonomik teorinin çatısını kurmak için bu tür varsayımlara ihtiyaç duyulur. Analizin sonraki aşamalarında akılcılığı engelle­yen faktörlerin söz konusu süreci nasıl etkilediği araştırılır.