Akıllı Kart

(Smart card) Ölçüleri uluslararası standartlarla belirlenmiş, plastik göv­deli, içine yerleştirilen bir mikroçiple bellek kazandırılmış, mikro işlemcisi olan ve bir işletim sistemine sahip bu­lunan kartlardır.

Akıllı kartlar, fonksi­yonları itibariyle farklı özellikler gös­terir. Kimlik kartları, ulaşım kartları, telefon kartları gibi sadece veriyi sak­layan kartlar olduğu gibi, verileri depo­lama özelliği yanında, içinde bulunan mikroişlemci sayesinde onları işleye­bilme kapasitesine sahip olan kartlar da bulunmaktadır. Ayrıca akıllı kartlar, tek kullanımlı veya çok kullanımlı, temaslı veya temassız kartlar olarak da sınıf­landırılabilir. Akıllı kartlar; bankacılık, ödeme sistemleri, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık, kimlik güvenliği ve ön ödemeli araçlar gibi alanlarda kullanı­labilmektedir.