Akıllı Ürünler

(Smart materials) Belirli malzemeler, nanomakine ve nano bilgisayarlarla kombine edildiğinde, çevre ve ortam koşullarına uyum gösterme yeteneği kazanabilmektedir.