Akım Değişken

(Flow variable) Zaman boyutuna bağlı olarak ele alınan değişkenlerdir. Üre­tim, faiz, ücret ve harcama gibi değiş­kenler akım değişken olarak kabul edi­lir.