Akışkan Yatak Yanması

(Fluidized bed combustion) Sıvı yakıt ya da küçük kömürün, sıvılaştırılmış yatakta yakılmasıdır. Bu süreç daha düşük ısıda yanarak daha az miktarda nitrojen oksit üretimini gerçekleştir­diği gibi, sürece kireç taşı ilavesi ile de kükürt oksitlerin yatak içinde oluşma­masını sağlar ve atmosfere atılması tehlikesini ortadan kaldırır.