Akit

(Agreement) Sözleşme ve mukavele anlamındaki bu terim, karşılıklı ve bir­birine uygun irade açıklamalarından meydana gelen hukuki bir işlemdir. Sözleşmenin ortaya çıkmasını sağlayan irade açıklamalardan birincisine “icap” bunun karşısında yer alan açıklamaya “kabul” denir. Taraflar akdin içeriği­ni, genel ahlaka ve yasanın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile serbestçe belirleyebilirler. Her akitte en az iki tarafın bulunması zorunludur.