Akord Sistemi

(Piece-work system) Bu sistemde ücret işçinin ürettiği mamul başına öde­nir. Almancadan dilimize girmiş akord yerine “parça başına ücret” terimi de kullanılır. Parça başına ücretin işçinin azami iş yapma kapasitesine göre belir­lendiği durumlarda işçi istenen miktar­da işi tamamlamak için önemli bir çaba göstermek zorundadır.

İşçi sendikaları, işçinin kendini zorlamasının ortaya çı­kardığı fiziksel ve psikolojik sorunlar nedeniyle bu sisteme karşı çıkmaktadır. İşverenler ise işçileri daha fazla üre­tim sevk eden ve verimliliği artıran bu sistemi tercih edebilir. Ancak ürünün kalitesinin önemli olduğu işyerlerinde akord sistemi uygulanmamaktadır.