Akorde Krediler

(Authorized credits) Fransızca kökenli olan bu terim banka şubelerinin yap­tıkları kredi tekliflerinin genel müdür­lükçe onaylanmasını ifade eder. Bunun yerine “otorize krediler” terimi de kul­lanılabilir.