Akseptans

(Acceptance) Akseptans kabul de­mektir. Kabul işlemlerinde tacirler arasındaki ilişkilerde ve bankacılıkta rastlanır. Bir poliçe muhatabı tarafın­dan kabul edilerek “Kabulümdür” diye imzalandıktan sonra daha kolay kırdırı­lır. Bankalar da poliçeleri kabul ederek gerektiğinde borçlunun yerine ödeme yapmayı taahhüt edebilirler. Banka tarafından kabul edilmiş bir poliçe sağlam ve güvenilir olarak görülür. Ak­septans işlemlerine en çok dış ticarette ve uluslararası mali ilişkilerde rastlanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında İn­giltere’de kabul işlemini yapmak üzere kurulmuş olan “acceptance house” kurumları faaliyet göstermekteydi.