Alameti Farika

(Trademark) Sözlük anlamı ayırıcı işa­rettir. Bir ticari malın belirli bir işletme­de yapıldığını, hazırlandığını veya satışa çıkarıldığını göstermeye yarayan ve o malın üzerine konulan ayırıcı alamet, işaret ve yazılardır. Bu işaret ve yazılar söz konusu malı taklitlerinden ayırma­yı amaçlar. Osmanlı İmparatorluğu dö­neminde, 1873 yılında Alamet-i Farika Nizamnamesi kabul edilmiştir. Nizam­namedeki “incelemesiz tescil” yöntemi daha sonra değiştirilmiş ve müracaatlar incelenmeye başlanmıştır. Bu mevzuat 1965 yılındaki çıkarılan Markalar Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır. Marka kelimesinin 60’lı yıllarda yaygınlaşma­sına kadar alamet-i farika kelimesi am­balajlar üzerinde kullanılmıştır.