Alıcı Gücü

(Buyer power) Bir veya birden fazla alıcının, söz konusu alım pazarındaki ekonomik güçlerine bağlı olarak satı­cılardan uygun koşullarda ürün tedarik edebilme kabiliyetleridir. Güçlü alıcı­lar, güçlü satıcıların fiyatlama politikalarını disipline edebileceği ve böylece ilgili piyasada bir güçler dengesi yara­tabileceği için alıcı gücü, rekabet ana­lizinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, alıcı gücü mutlaka pozitif bir etki yarat­mayabilir.