Alıcı Piyasası

(Buyer’s market) Belirli bir dönemde arzın talepten fazla olduğu piyasalar alıcı piyasası olarak adlandırılır. Alıcı piyasası döneminde stoklar artar, sa­tıcılar fiyat indirimleri uygulayarak satışları artırmaya gayret eder. Alıcı piyasası çok uzun sürdüğü takdirde üre­ticiler faaliyet konusunu değiştirebilir veya ürün farklılaştırmasına gidebilir.