Alıcı Tekeli

(Buyer’s monopoly) Bir mal ve hizmet piyasasında çok sayıda satıcı karşısın­da tek bir alıcı olduğu durumlar alıcı tekeli, alıcı monopolü veya monopson olarak adlandırılır. Alıcı firma, satın alacağı mal veya hizmeti azaltıp çoğal­tarak fiyat üzerinde etkili olur. Bu ne­denle alıcı firma ürettiği ürünü rekabet koşulları içinde satacak olsa da elde ettiği kâr oranı rakiplerine göre daha yüksektir.