Alıcı Yoğunlaşması

(Buyer concentration) Belli bir ürünün büyük bir yüzdesinin göreli olarak küçük bir alıcı grubu tarafından satın alınıyor olmasıdır. Bunun en uç örneği, üretilen ürünün tamamının sadece bir alıcı tara­fından alınıyor olduğu durumdur.