Alım Karteli

(Buying cartel) Alıcıların, alıcı yoğun­laşmasını arttırmak ve böylece lehte koşullarla alım yapabilmek amacıyla oluşturdukları kartellerdir.