Alım Opsiyonu

(Call option) Alım opsiyonu sahibine opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fi­yattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.