Alış-Satış Farkı

(Bid-ask spread) İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasın­daki farkı ifade eder. Bu fark söz konusu kıymete yönelen talep yükselme eğili­mindeyse büyür. Talebin istikrarlı olduğu dönemlerde ise azalma eğilimine girer.