Alivre Satışlar

(Bill and hold sales) Satış akdinin, ma­lın tesliminden belirli bir süre önce yapıldığı satışları tanımlar. Fransızcadaki “vente a livrer” kelimesinden alı­narak terim Türkiye’de de kullanılmış­tır. Özellikle tarım sektöründe görülür.