Alman IFO Anketi

IFO Institut für Wirtschaftsforschung (IFO Ekonomik Araştırma Enstitüsü ), her ayın başında 7 bin Alman iş insanı ile anket yapar. Anket soruları sana­yicilerle birlikte inşaatçılar ile toptan ve perakende ticaret yöneticilerine de gönderilir. IFO anketinin sonuçları, ya­pıldığı ayın son haftasında yerel saatle sabah 10.30’da açıklanır. Almanya eko­nomisinin mevcut durumu ve iş insan­larının beklentileri hakkında yapılan bu erken açıklama, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de merakla beklenir. Altı aylık beklentiler ile ilgili soruların da bulunması anketin değerini artırır. An­kette olumlu sonuç çıktığında, sonraki iki ay içinde Almanya ve diğer komşu ülkelerde ekonominin canlanma döne­mine girmesi ihtimali yüksektir.