Alman ZEW Güven Anketi

Merkezi Almanya’nın Mannheim ken­tinde bulunan Avrupa Ekonomi Araştır­maları Merkezi (Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung: ZEW) adlı kuruluş tarafından her ay yayınlanan bu ekonomik güven endeksinde, Almanya ile birlikte Euro Bölgesi, ABD, İngilte­re ve Japonya ekonomileri hakkındaki beklentiler de yer alır. 350 uzmana ge­lecek altı ay için beklentilerinin sorul­duğu ankette “aynı, iyiye gidiyor, kötüye gidiyor” olarak üç şıkta cevap verilmesi istenir. Daha sonra iyimserlerin oranın­dan karamsarların oranı çıkarılır. Fark negatif ise beklentiler olumsuz, pozi­tif ise olumludur. Anket sonuçları her ayın 13’ü ile 22’si arasında yerel saatle 11.00’de açıklanır. Merkez, her ay finans sektörü beklentilerini ve üç ayda bir konjonktür ve büyüme analizlerini içe­ren raporlar yayınlar.