Alternatif Maliyet

(Alternative cost) Üretim faktörleri bir mal ve hizmetin üretiminde kullanıldığı zaman onları diğer bir mal ve hizmetin üretiminde kullanmaktan vazgeçilir. Bu vazgeçme nedeniyle katlanılan maliyet alternatif maliyet olarak adlandırılır. Bu kavram kaçırılmış bir kâr ya da gelir fır­satı söz konusu olduğunda kullanılır. Al­ternatif maliyetler muhasebe kayıtların­da yer almaz. Bazı ekonomistler terimi “almaşık maliyet” olarak kullanır.