Altılar

(The Six) AB’nin ilk aşaması olan Avru­pa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Batı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Bel­çika ve Lüksemburg için kullanılan bir terimdir.