Altın

(Gold) Altın, tüm zamanların en bilinen tasarruf aracıdır. Altının mücevherat olarak kullanımının 7000 yıl önce baş­ladığı tahmin edilmektedir. Sudan etki­lenmemesi ve paslanmaması nedeniyle parlaklığını hiç kaybetmeyen altına yö­nelen ilgi yüzyıllar boyu canlı kalmış­tır. M. Ö. 2900 yılından geçen yüzyılın başlarına kadar altın lira, dolaşım aracı görevi görmüştür.

Türkiye’deki altın takı tutkusu çok güçlüdür. Bu nedenle Türkiye dünya altın talebinde ilk beş ülke arasında yer alır. Yapılan anketlere göre halkın yüzde 62’si altını mücevher, yüzde 38’ i ise bir yatırım aracı olarak görmektedir. Gelir sağlamak için altına yatırım yapanlar azalsa da, bu değerli metal eldekini koruma anlamın­da tasarruf aracı olarak varlığını sürdür­mektedir. Altın takı ihracatı 2010 sonra­sında artış eğilimine girmiştir. İhracatta ortaya çıkan bu artışın geliştirdiği ve mo­dernleştirdiği altın takı imalatı, iç pazar­daki talebi de canlandırmıştır.