Altın Ankesi

(Gold reserve) Merkez bankalarının ihti­yat amacıyla kasalarında bulundurduk­ları altın stokudur. Altın ankesi bulun­durmanın amacı ulusal paranın değerini korumak ve gerektiğinde dış ödemelerde kullanmaktır. Altın ankesi yerine “altın rezervi” kelimeleri de kullanılabilir.