Altın Bloku

(Gold Block countries) İngiliz sterlini­nin 1931’deki devalüasyonundan son­ra paralarını korumak isteyen Fransa, Hollanda, İsviçre ve Belçika 1934’te Al­tın Bloku Anlaşması’nı imzaladı. Blok, 1935’te dağıldı.