Altın Havuzu

(Gold pool) Altın fiyatındaki yükselme­yi belirli bir tavanla sınırlamak amacıy­la ABD, İngiltere, Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve İsviçre ta­rafından 1961 yılında kurulan ve 1967 yılında dağılan birliktir. Bu havuza Al­tın Fonu da denirdi.