Altın Hisse

(Golden share) Şirketlerde karar me­kanizmasında belirleyici durumda bu­lunan ve genellikle miktarı az, ancak sahip olduğu yetki nedeniyle son derece değerli ve imtiyazlı hissedir. Altın hisse, sahibine şirketin stratejik kararlarında veto hakkı vermektedir. Stratejik öne­mi olan kuruluşların özelleştirilmeleri halinde ulusal güvenliğinin sağlanma­sı ve kamu çıkarlarının korunması gibi amaçlarla devleti temsil eden ortaklar altın hisse sahibi olabilmektedir.