Altın Kambiyo Sistemi

(Gold Exchange Standard) Uluslarara­sı ödemelerde uzun süre uygulanan bir dolaylı konvertibilite sistemidir. Altın bu sistemde halk arasında ve piyasa­larda değişim aracı olarak kullanılmaz. Altın Kambiyo Sistemi 1922 Cenevre Konferansı’nda ilk kez adı konan bir sistem olsa da sistem daha önceki dö­nemlerde de fiilen kullanılmıştı. İkinci Dünya Savaşı’na kadar İngiliz sterli­ni bu sistemde anahtar döviz işlevini üstlenmişti.

1944’te toplanan Bretton Woods Konferansı’nda, Altın Kambiyo Sistemi’nin sterlin yerine ABD dolarına dayanılarak yürütülmesi kararlaştırıl­dı. Dolar bu dönemde uluslararası de­ğer ölçüsü ve ödeme aracı olarak aranan bir para birimi oldu. ABD, yabancı mer­kez bankalarına talep ettiklerinde ağır­lığı 31.10348 gram olan 1 ons altını 35 dolar üzerinden vermeyi kabul etmişti. Bu sistem 60’lı yıllara kadar sorunsuz işledi. ABD’de Vietnam Savaşı nedeniy­le enflasyon oranı yükselince yabancı ülkelere doğru dolar akışı başladı. Bu akış sistemin işleyişini zora soktu. 1965 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Altın Kambiyo Sistemi’ne güvenmediklerini açıkladı. ABD yöne­timinin aldığı para politikası önlemleri sorunları çözemeyince dönemin ABD Başkanı Richard Nixon 16 Ağustos 1971’de doların dış ödemelerdeki altın konvertibilitesini ortadan kaldırdı.